Priėmimas į gimnaziją

 

Gerb. būsimų pirmokų tėvai,

primename, kad birželio 11 d., 12.00 val., organizuojama atranka į pagilinto dailės mokymosi klasę pakviestiesiems mokytis pirmoje klasėje. Kviečiame atvykti tik tuos, kurie norėtų mokytis pagilinto dailės ugdymo klasėje.

Į dailės patikrą atsinešti: A3 dydžio piešimo popieriaus lapą, paprastą pieštuką, guašo dažų rinkinėlį, 3-4 skirtingų dydžių teptukus, klijuotę stalui apdengti, indelį vandeniui, paletę.

 Priėmimo komisija

 

 

2024-02-08
Informuojame, kad prašymų priėmimo mokytis į Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinę gimnaziją 2024–2025 m. m. registracija elektroninėje savivaldybės sistemoje vykdoma nuo 2024 m. kovo 1 dienos iki kovo 31dienos.
Mokiniai, baigę Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje pradinio ugdymo programą (4 klasę), pagrindinio ugdymo programą (10/II gimnazijos klasę) ar pirmą jos dalį (8 klasę) ir pageidaujantys tęsti mokymąsi Gimnazijoje pagal aukštesnio lygio programą, taip pat pateikia prašymą per e. sistemą.


Prašymus galima pateikti puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/

Motyvacijos mokytis klasikinėje gimnazijoje įvertinimas vyks:

 • balandžio 23 d. 15.00 val. į 1 klasę. Reikia atsinešti paprastą pieštuką.
 • balandžio 24 d. 15.00 val. į 5 klasę ir I gimnazijos klasę. Reikia atsinešti rašiklį.
 • balandžio 24 dieną 15.00 val. – į 6, 7, 8 klases lotynų kalbos ir Antikos kultūros žinių patikrinimas. Reikia atsinešti rašiklį.
 • balandžio 25 dieną 15.00 val. – į 2, 3, 4, 6, 7, 8 klases motyvacijos mokytis įvertinimo užduotys. Reikia atsinešti rašiklį.

Kad vaikai galėtų dalyvauti įvertinime, būtinas raštiškas tėvų sutikimas. Jį pasirašyti bus galima atvykus į įvertinimą prieš 30-40 min. 
Priėmimo komisijos darbo metu nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. (Iki balandžio 30 d. dokumentų kopijas pristato pretendentai, kurie laikė motyvacijos mokytis patikrinimą. O iki birželio 30 d. dokumentų originalus pristato pretendentai, pakviesti mokytis ir patvirtinę mūsų gimnazijos pasirinkimą e.sistemoje.) pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • į 1 klasę – priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo(-ų) rekomendaciją, patvirtintą priešmokyklinio ugdymo įstaigos vadovo parašu ir spaudu (kopija);
 • į 5 klasę ir I gimnazijos klasę – mokymo įstaigos patvirtintus I pusmečio arba I –II trimestrų rezultatus ir mokomųjų dalykų įvertinimus, gautus iki balandžio 30 d.

Dokumentus siųsti el.paštu kulvietis.priemimas@gmail.com

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS

Priėmimas į gimnaziją Dydis
MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS ABRAOMO KULVIEČIO KLASIKINĖJE GIMNAZIJOJE 2024–2025 M. M. ĮVERTINIMO TVARKA 139 KB
ĮSAKYMAS DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES PROGRAMAS, SAVITOS PEDAGOGINĖS SISTEMOS ELEMENTUS PRIĖMIMO TVARKOMS 196.01 KB
PRIĖMIMO I VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS 2023-01-18 NR. 1-1747 281.05 KB
DAIKTAI, KURIUOS PRIVALO TURĖTI PIRMOKAS 28.39 KB
MOKINIO MOKYMO PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ SUTARTIS (1-4 KLASĖ) 295.29 KB
MOKINIO MOKYMO PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS PIRMĄJĄ DALĮ SUTARTIS (5-8 KLASĖ) 297.08 KB
MOKINIO MOKYMO PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTRĄJĄ DALĮ SUTARTIS (I-II gimnazijos klasė) 199.24 KB
PRAŠYMAS Į 1 KLASĘ 14.11 KB
PRAŠYMAS Į 5 KLASĘ (VILNIAUS ABRAOMO KULVIEČIO KLASIKINĖS GIMNAZIJOS 4 KLASIŲ MOKINIAMS) 13.81 KB
PRAŠYMAS Į I GIMNAZIJOS KLASĘ (VILNIAUS ABRAOMO KULVIEČIO KLASIKINĖS GIMNAZIJOS 8 KLASIŲ MOKINIAMS) 16.07 KB
MOKINIO MOKYMO PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ SUTARTIS (III-IV gimnazijos klasė) 209.91 KB
PRAŠYMAS VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS LANKYMO 270.16 KB
SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BEI DALYVAVIMO PAPILDOMO UGDYMO VEIKLOJE 388.58 KB
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 203.26 KB
MOKINIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 2022–2023 IR 2023–2024 393.13 KB
ADAPTACIJA PIRMOKAMS REKOMENDACIJOS TĖVAMS 14.44 MB

Atnaujinta: 2024-06-03
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13:00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Atkurtai Lietuvai 100
Sveika mokykla