Vizija, misija, filosofija

Vizija

Klasikinė (ilgoji) gimnazija – savitą ugdymo sistemą taikanti vidurinio ugdymo įstaiga, humanistinės filosofijos pagrindu ugdanti universalią asmenybę, kompetentingai ir kūrybiškai reflektuojančią praeities ir dabarties kultūros santykį bei pasirengusią išlaikyti individo ir visuomenės tarpusavio įsipareigojimų pusiausvyrą.

Misija

Teikti vaikams ir jaunuoliams išskirtinės kokybės vidurinį išsilavinimą ir sudaryti palankiausias sąlygas jų asmenybėms ugdytis, optimaliai derinant klasikinio ir moderniojo ugdymo sistemų privalumus bei kūrybiškai interpretuojant juos dinamiško šiuolaikinio gyvenimo kontekste.

Filosofija

Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos bendruomenė tiki ir veikloje vadovaujasi pozityvia priklausomybe: Kilnus žmogus – darnus pasaulis.

Vertybės

Šiuolaikinis gyvenimas asmeniui ir jo ugdymui kelia ir tradicinius, ir visai naujus reikalavimus, todėl Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija siekia, kad ugdymo sistemą grįstų tvarios vertybės:

 • ugdymosi veiklos nuoseklumas ir tikslingumas,
 • pažinimo sistemiškumas,
 • mąstymo disciplinuotumas,
 • savižinos ir saviugdos nuostata,
 • mokėjimas mokytis ir nuostata mokytis visą gyvenimą,
 • atsakingumas ir visuomeniškumas,
 • pasaulio integralumo paisymas.

 

Atnaujinta: 2023-03-01
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13:00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Atkurtai Lietuvai 100
Sveika mokykla