Psichologas

Psichologo veiklos tikslas – įvertinti ir padėti spręsti vaikų psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiaujant su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su vaikais dirbančiais specialistais, rūpintis mokyklos bendruomenės narių psichine sveikata.

Psichologėmis gimnazijoje dirba

Vidutė Ališauskaitė Psichologė

Darbo laikas

Savaitės diena

Kontaktinės darbo valandos

Papildomos pareigos
(psichologijos mokytoja)

Pietų pertrauka

Pirmadienis

13.00–19.00

 

12.00–12.30

Antradienis

9.00-12.00

16.00-19.00

14.55–15.40

12.00–12.30

Trečiadienis

9.00-12.00

13.00-17.00

8.00–8.45

12.00–12.30

Ketvirtadienis

9.00–12.00
12.30–16.30 

14.55–15.40

12.00–12.30

Penktadienis - - -

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Psichologinė pagalba gimnazijoje teikiama, kai:

 • Mokinys į psichologą  kreipiasi savarankiškai (tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimo reikalingas mokiniams iki 16 m.);
 • Kreipiasi mokinio tėvai;
 • Siunčia mokytojai, gavę tėvų sutikimą.

Psichologas gimnazijoje:

 • Konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus);
 • Bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokinių ugdymu susijusiais asmenimis;
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius;
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Veda psichologijos pamokos III–IV gimnazijos klasėse. 

Konfidencialumas: informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

 

 

Nuorodos mokytojams ir tėvams

Vaikų nerimo sutrikimas

https://pagalbasau.lt/patarimai-tevams/

https://www.medicina.lt/ru/straipsniai/Generalizuotas-nerimas-prie%C5%BEastys-simptomai-gydymas/14119

https://animapsichologija.lt/kas-tai-iprastas-nerimas-ar-nerimo-sutrikimas/

Vaiko pyktis ir agresija

https://www.seimospsichologas.lt/lt/vaiko-agresija---enklas-kad-jam-reikia-padti

https://masioto.lt/wp-content/uploads/2020/05/kaip_reaguoti_i_vaiko_pykti.pdf

Autistiški vaikai

https://www.emokykla.lt/bendrasis/renginiai/renginys/12684

https://sodas.ugdome.lt/metodine-medziaga

https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/metodine-pagalba-mokytojams-ugdantiems-autizmo-spektro-sutrikimu-turincius-vaikus/46052?home=true

https://www.youtube.com/watch?v=Top1We9s2vI

https://vilkijosdaigelis.lt/images/dokumentai/t%C4%97vams/Kaip_padeti_vaikui_turinciam_autizmo_sutrikimu.pdf

https://www.researchgate.net/publication/363787454_Kaffemaniene_Irena_Geleziniene_Renata_Jureviciene_Margarita_Tomeniene_Laima_sud_ir_red_2022_Autizmas_pazinti_suprasti_padeti_Recenzuota_mokslines-praktines_konferencijos_medziaga_Vilnius_Vilniaus_univ

https://epublications.vu.lt/object/elaba:47375812/47375812.pdf

https://asociacija.lietausvaikai.lt/

https://www.santa.lt/uploads/20211029_Te%CC%87vu%CC%A8%20auginanc%CC%8Ciu%CC%A8%20vaikus%20su%20autizmo%20mokymo%20programa.pdf

https://vaistai.lt/Kaip-nepraleisti-pirmu-zenklu-isduodanciu-vaiko-autizma-14732.html

https://srvks.lt/informacija/visuomenei/kita-naudinga-informacija/

https://mamoszurnalas.lt/vaikas-autistas-katinas-kuris-vaiksto-vienas/

https://www.delfi.lt/seima/ugdymas/keliolika-metu-su-specialiuju-poreikiu-vaikais-dirbanti-pedagoge-papasakojo-kuo-ypatingi-autistiski-vaikai-ir-kaip-jiems-padeti.d?id=87928359

Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas (ADHD)

https://www.tevu-darzelis.lt/aktyvumo-ir-demesio-sutrikimas-ads/

https://pagalbasau.lt/aktyvumo-ir-demesio-sutrikimas/

https://agora-fobija.lt/aktyvumo-ir-demesio-sutrikimo-testas/

https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1422546/aktyvumo-ir-demesio-sutrikima-pades-atpazinti-4-klausimu-testas

https://psichika.eu/blog/vaiku-aktyvumo-ir-demesio-sutrikimas-rekomendacijos-tevams/

 

Atnaujinta: 2023-03-01
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13:00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Atkurtai Lietuvai 100
Sveika mokykla