Ugdymo planas

Ugdymo planas Dydis
VILNIAUS ABRAOMO KULVIEČIO KLASIKINĖS GIMNAZIJOS 2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI 0.99 MB
ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO PAKEITIMŲ 2021–2022 MOKSLO METAIS 535.49 KB
MOKINIŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO PAKEITIMAI 2021-2022 MOKSLO METAIS 306.79 KB
2022–2023 M. M. MOKYTOJŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS 283.68 KB
MOKOMOJO DALYKO, DALYKO PROGRAMOS KURSO, MODULIO, PASIRENKAMOJO DALYKO PASIRINKIMO AR ATSISAKYMO AR KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 214.42 KB
MOKINIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 2022–2023 IR 2023–2024 M. M. 393.13 KB
1–4, 5–8 KLASIŲ IR I–IV GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 185.76 KB
1–4, 5–8 KLASIŲ IR I–IV GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAI 1.1 MB
MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR PAMOKŲ NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 166.41 KB
MOKINIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 2021–2022 IR 2022–2023 M. M. 397.86 KB

  • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 10.55 - 11.40
  • 5. 12.05 - 12.50
  • 6. 13:00 - 13.45
  • 7. 13.55 - 14.40
  • 8. 14.50 - 15.35
Atkurtai Lietuvai 100
Sveika mokykla