Neformalusis švietimas

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas valstybės finansuojamų būrelių veiklos tvarkaraštis 2023–2024  m. m.

Nematote visos lentelės? Spauskite ant tvarkaraščio ir naudokitės klaviatūros mygtuku "dešinėn" arba slinkite su pirštu, jei naudojate mobilų telefoną.

Eil. Nr.

Neformaliojo švietimo programos mokytojas, kvalifikacija

Neformaliojo švietimo programos pavadinimas

Užsiėmimų laikas, vieta

     

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.

Valdas Babaliauskas
Neformaliojo švietimo mokytojas

Kūrybinė laboratorija „Video filmų ir TV kūrimas“

 

15.00–17.30
5-8 kl.
Lietuvių 1 kab.

     

2.

Alvydas Jegelevičius
Neformaliojo švietimo mokytojas

Dainuojamosios poezijos studija

 

15.00–17.30
9-10 kl.
Muzikos 2 kab.

 

15.00–16.30
11-12 kl.
Muzikos 2 kab.

 

3.

Violeta Juodelienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Knygų bičiuliai

14.50–15.35
 Lietuvių 3 kab.

 

14.50–15.35
 Lietuvių 3 kab.

 

 

4.

Romualdas Kazlauskas
Neformaliojo švietimo mokytojas

Jaunųjų ugniagesių būrelis

 

 

13.55–15.35
1-4 kl.
Anglų 8 kab.

 

 

13.55–15.35
1-4 kl.
Anglų 8 kab.

 

5.

Liudmila Leonavičienė
Rusų kalbos mokytoja metodininkė

Gabių mokinių ugdymas

 

13.55–15.35
5-8 kl.
Rusų–anglų 4 kab.

 

 

 

6.

Stasys Lukauskas
Muzikos mokytojas metodininkas

Liaudies instrumentų ansamblis

13.55-16.35
Muzikos 1 kab.

 

13.55-16.35
Muzikos 1 kab.

 

13.55-16.35
Muzikos 1 kab.

7.

Gintė Mažiulienė
Dailės mokytoja metodininkė

Dailės studija

13.00-14.40
3ad, dailės studija

 

13.55-14.40
4d

 

 

8.

Asta Mozurienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Technologinė kūryba

13.55–15.35
3kl,  IT (pradinis)

   

 

 

9.

PetrasNavickas
Neformaliojo švietimo mokytojas

Teatro studija

 

13.00–17.00
Salė
  13.00–17.00
Salė
 

10.

Daliutė Paškauskaitė
Istorijos mokytoja metodininkė

Jaunųjų ambasadorių akademija

15.55–16.35
11-12 kl.
Istorijos kab.

 

 

 

14.50–16.35
9-10 kl.
Istorijos kab.

11.

Živilė Pukštienė
Neformaliojo švietimo mokytojas

Teatro studija

 

14.00–15.30
Salė
     

12.

Rūta Ratkevičienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Etnokultūros studija

 

14.50–15.35
5-8 kl.
Lietuvių 2 kab.

14.50–15.35
5-8 kl.
Lietuvių 2 kab.

14.50–15.35
5-8 kl.
Lietuvių 2 kab.

 

13.

Sonata Stakionienė
Muzikos vyresnioji mokytoja

Jaunučių choras

13.55-15.35
Muzikos 2 kab.

13.00-13.45
Muzikos 2 kab.
 

 

 

14.

Mindaugas Tiškus
Fizinio ugdymo mokytojas

Krepšinio būrelis

17.30–19.00
9-12 kl.
Sporto salė 

 

 

 

 

 

14.40–16.10
1-4 kl.
Sporto salė

15.

Irena Visockienė
Muzikos mokytoja metodininkė

Berniukų choras „Rytas“

 

14.50–15.35
11-12 kl.
Muzikos 1 kab.

 

14.50–15.35
Muzikos 1 kab.

 

16.

Sigitas Žukauskas
Vyresnysis tikybos mokytojas

Krikščioniškos muzikos vokalinis ansamblis

13.55–14.40
5-8 kl.
Skaitykla

13.55–14.40
5-8 kl.
Skaitykla

 

   

Valstybės nefinansuojami būreliai, veikiantys gimanzijoje 2023–2024 m. m.

Nematote visos lentelės? Spauskite ant tvarkaraščio ir naudokitės klaviatūros mygtuku "dešinėn" arba slinkite su pirštu, jei naudojate mobilų telefoną.

Eil. Nr.

Būrelis

Kontaktai

Užsiėmimų laikas, vieta

     

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.

Keramikos studija

+370 683 00340

 

14.00–15.30
4c

 

 

 

2.

Gitaros būrelis

+370 670 10087

14.30–15.30
4d

 

 

15.00–16.00
Skaitykla

13.00–14.00
Muzikos 2  kab.

3.

Vilniaus krepšinio akademija

info@vilniauska.lt
+370 679 50540

16.30–17.30
Sporto salė

 

16.30–17.30
Sporto salė
 

 

4.

Vilniaus krepšinio mokykla

+370 618 09587

 

15.45–17.00
Sporto salė

 

15.45–17.00
Sporto salė

17.00–20.00
Sporto salė

5.

Karate mokykla „Budora“

+370 60115594

17.00–18.00
Mažoji sporto salė

 

16.00–17.00
Mažoji sporto salė

 

 

6.

Vilniaus futbolo mokykla „Fortūna“

+370 600 35184

16.00–18.30
Stadionas

16.00–18.30
Stadionas

16.00–18.30
Stadionas

16..00–18.30
Stadionas

16.00–18.30
Stadionas

7.

Šokių studija „Papartėlis“

b.akelaitiene@gmail.com
+370 659 78984

14.00–16.00
Choreografijos kab.

13.50–14.45
Choreografijos kab.

14.00–16.00
Choreografijos kab.

13.50–14.45
Choreografijos kab.

 

8.

Robotikos akademija info@robotikosakademija.lt
(8 5) 252 5713
        15.00–18.00
Lietuvių 2, 3 kab.  

9.

Robotikos studija

+37064901230

 

15.00–18.00
Lietuvių 3 kab.

 

 

 

10.

Lietuvos šachmatų mokykla

+370 657 29557

 

14.00–15.00
Lietuvių 3 kab.

 

 

 

11. Sporto ABC +37067982020       17.00-18.00
Mažoji sporto  salė
 
12. VŠĮ kultūros ir sporto projektai
„Badmintono treniruotės vyresnių
 klasių mokiniams ir jų tėvams“
Virus@badmintonvir.us
+370 631 66890
19.00–20.30
Sporto salė
 
  19.00–20.30
Sporto salė
   
13. Detektyvų klubas +37069943469 16.00–17.30
Lietuvių 1 kab
  16.00–17.30
Lietuvių 1 kab.
  16.00–17.30
Lietuvių 1 kab

14.

Koncertinė gimnastika

+370 611 27979

 

 

 

17.00–18.30
Mažoji sporto salė

 

17.00–18.30
Mažoji sporto salė

15. STEAM „Bandukai“ +37063832705 17.00–18.30
4c
       
16. Anglų kalba +37067785885   14.00–15.00
4b
  14.00–15.00
4d
 
17.

Ispanų kalba

mokytojas Diego Sierra Ruiz

+37061218991

info@mardeidiomas.com

15.00–16.00
kab. liet1
       
18. Kineziterapeutas +37067982020  

17.00–18.00
Mažoji sporto salė

  17.00–18.00
Mažoji sporto salė