Ugdymo turinio atnaujinimas

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO KOMANDA:

Kristina Gudelienė – direktorė, grupės vadovė;
Dalia Kubilinskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Miroslavas Lakutijevskis – direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
Rimanta Baronienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Asta Rauduvaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Sonata Vaičiakauskienė – lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Metodikos tarybos pirmininkė;
Asta Trukšinienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, pradinio ugdymo metodikos grupės pirmininkė;
Rima Valiuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, humanitarinių ir socialinių mokslų metodikos grupės pirmininkė;
Oksana Smirnova – prancūzų kalbos mokytoja ekspertė, užsienio kalbų metodikos grupės pirmininkė; 
Rūta Sveikauskienė – matematikos mokytoja metodininkė, matematikos, informatikos ir gamtos mokslų metodikos grupės pirmininkė;
Lolita Petkevičienė – technologijų mokytoja metodininkė, technologijų, menų ir fizinio ugdymo metodikos grupės pirmininkė;
Liudmila Leonavičienė – rusų kalbos mokytoja metodininkė.

 

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA):

https://www.mokykla2030.lt  

UTA: kas vyksta?

https://www.mokykla2030.lt/uta-kas-vyksta/

UTA atnaujinimą reglamentuojantys dokumentai: 

https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf

Apie Bendrąsias programas:

https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/

Bendrųjų programų diegimo tyrimas: 

https://www.mokykla2030.lt/bp-diegimo-tyrimas/

Kompetencijų aprašas:

https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-raidos-apraso-rengeju-medziaga/

Atnaujintas dalykų tarpinių patikrinimų ir valstybinių brandos egzaminų aprašų projektas:

https://www.nsa.smm.lt/2023/02/13/atnaujintas-dalyku-tarpiniu-patikrinimu-ir-valstybiniu-brandos-egzaminu-aprasu-projektas/

Papildoma medžiaga:

https://drive.google.com/file/d/1M0rST1Xvhexahs_h_dG9FF_8I_zmqAyD/view
https://www.schooleducationgateway.eu/lt/pub/resources/toolkitsforschools/subarea.cfm?sa=7

https://www.nsa.smm.lt/2023/02/14/prasideda-tarptautinis-tyrimas-skirtas-mokytojams/

https://www.nsa.smm.lt/2023/02/03/i-mokymus-skirtus-atnaujinto-ugdymo-turinio-diegimui-isitraukia-ivairiu-dalyku-mokytojai/

 

Atnaujinta: 2023-03-01
  • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 10.55 - 11.40
  • 5. 12.05 - 12.50
  • 6. 13:00 - 13.45
  • 7. 13.55 - 14.40
  • 8. 14.50 - 15.35
Atkurtai Lietuvai 100
Sveika mokykla