Logopedas

TIKSLAS: Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti įgyti bei  tobulinti  kompetencijas, reikalingas šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams.

Logopede, specialiąja pedagoge gimnazijoje dirba

Birutė Petrilionienė Logopedė, specialioji pedagogė

Darbo laikas

Savaitės diena

Logopedė

Specialioji  pedagogė

Pietų pertrauka

Antradienis

12.05–17.05

9.45–11.35

12.00–12.30

Trečiadienis

12.05–18.05

9.45–11.35

12.00–12.30

Ketvirtadienis

12.05–16.05

9.45–11.35

12.00–12.30

Penktadienis

12.05–16.05

8.55–11.35

12.00–12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Veiklos kryptys:

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato jo žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei vertina pažangą mokykloje;
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams grupinių, pogrupinių ir individualių specialiųjų pamokų metu įsisavinti ugdymo turinį bei lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimų lygį, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.Specialiąsias pamokas veda konkrečių pamokų metu;
 • atlieka konsultavimo ir pedagoginio švietimo funkcijas: pataria mokytojams pritaikyti ar individualizuoti bendrąsias ugdymo programas, vykdo tėvų, mokytojų švietimą specialiosios pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės  komisijos darbe, bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais, su miesto Psichologinės pedagoginės tarnybos specialistais bei kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, ir teikia jiems metodinę paramą specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymo klausimais;
 • kaupia, gretina ir analizuoja specialiojo pedagogo pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, vertina ir analizuoja ugdymo procesą ir jo rezultatus, numato pagalbos kelius;
 • bendrauja su klasės vaikais, formuodamas teigiamas nuostatas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių atžvilgiu.
Atnaujinta: 2023-03-01
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13:00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Atkurtai Lietuvai 100
Sveika mokykla