Projektas „Atsparumas"

 

Erasmus+ KA2 projektas „ATSPARUMAS (RESILIENCE) – Europos prevencijos programa jaunimo rizikingo elgesio kontekste siekiant išvengti mokinių iškritimo iš švietimo sistemos” vykdomas Lenkijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje 13-18 m. paauglių grupėje. Jo trukmė 2016-09-01 – 2018-08-31.

Projekto partneriai: Regioninis metodinis švietimo centras „METIS“ Katovicuose (Lenkija); Apskrities švietimo pagalbos centras (CJRAE) – Brasov (Rumunija); Vilniaus psichologinė pedagoginė tarnyba (Lietuva).

Lietuvoje, Vilniuje, į šį projektą įsitraukė 6 mokyklos – dalyvės. Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija – viena jų. Bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba pasirašyta 2017 m. gruodžio 1 d..

Mūsų gimnazijos prevencinės veiklos tikslas – siekti geresnio mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų  tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo, kad paauglių vertybinės nuostatos, pozityvus elgesys ir ateities tikslai padėtų jiems atsispirti  rizikos veiksniams.

Projekto vykdymo metu  mūsų gimnazijoje vyko mokinių, tėvų ir mokytojų apklausa apie vertybes, nuostatas, įpročius, susijusius su atsparumu rizikingam elgesiui. Anketas pildė 8a ir 8d klasių  52 gimnazistai, 23 juos mokantys mokytojai ir 80 tėvų.

Per apklausą išryškėjus trijų gimnazijos bendruomenės grupių – mokinių, mokytojų, tėvų – problemoms, nuspręsta  vykdyti prevencines veiklas šiomis kryptimis:

 • popamokinių veiklų pasiūlos derinimas su mokinių poreikiais (remiantis tyrimais);
 • didesnis mokinių tėvų įtraukimas į gimnazijos bendruomenės veiklas (šventės, projektai, išvykos, edukacinės veiklos);
 • šviečiamosios priemonės apie bendravimo el. erdvėje moralines ir etines nuostatas ir interneto turinio pasirinkimo kriterijus;
 • naujų mokinių ir mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo formų paieška, išbandymas ir įtvirtinimas.

Šioms veikloms vykdyti ruošiamas detalus priemonių planas, kuris bus pradėtas vykdyti nuo 2018-2019 m.m..

Informaciją paruošė gimnazijos psichologė Vidutė Ališauskaitė

Atnaujinta: 2021-09-22
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13:00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Atkurtai Lietuvai 100
Sveika mokykla