Darbo taryba

DARBO TARYBOS KOMPETENCIJA

 • Teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo.
 • Inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar Darbo tarybos ir darbdavio susitarimų
 • Dalyvauti sprendžiant darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio darbovietės darbuotojų susirinkimą, suderinus su darbdaviu susirinkimo datą, laiką ir vietą.
 • Atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos darbo kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar Darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.
Atnaujinta: 2022-12-08
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13:00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Atkurtai Lietuvai 100
Sveika mokykla