GIMNAZISTĖS DALYVAVO TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE „JAUNIMAS BESIKEIČIANČIOJE VISUOMENĖJE”. Kaip galite naudotis savo kaip Europos piliečio teisėmis. #MepaLIETUVA

  • Paskelbta: 2022-11-16
  • Kategorija: Renginiai

Lapkričio 11 dieną IV gimnazijos klasės mokinės Saulė Masalskytė ir Agnė Daniūnaitė dalyvavo Vilniaus kolegijos surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“. Gimnazistės pristatė pranešimą „Ar tikrai žinote, kas yra seksualinė prievarta ir priekabiavimas ?“

Pranešimo tema aktuali dėl to, kad seksualinės prievartos apraiškų yra daug, bet visuomenė nepakankamai suvokia prievartos mastą ir padarinius.  Ruošdamos pranešimą Saulė ir Agnė atliko tyrimą, kuris atskleidė svarbius šios problemos aspektus. Tyrimo naujumas kyla iš tyrėjų tikslo formuoti visuomenės nuomonę, kad aukoms reikalinga visokeriopa pagalba, parama ir palaikymas, nes jaunuoliai jaučia didelę gėdą, nedrįsta atsiverti ne tik draugams, bet ir šeimos nariams. Seksualinės prievartos ir priekabiavimo auka paprastai lieka viena su savo išgyvenimais, o jais pasidalijusi iki galo neišklausoma, net apkaltinama pati ir nesulaukia pagalbos. Be to, seksualinės prievartos prevencija pageidautina jau ugdymo įstaigose, kad jaunuoliai įgytų supratimą, jog ir intymus partneris gali seksualiai išnaudoti, jog ir lytinio artumo metu galima pasakyti „ne“, jei jaučiasi išnaudojami ar patiria diskomfortą.

Rimtesnių seksualinės prievartos tyrimų Lietuvoje atlikta vos keletas. Jų duomenų nepakanka pagalbos aukoms sistemai sukurti. Todėl jaunosios tyrėjos kėlė sau tikslą išsiaiškinti seksualinės prievartos ir seksualinio priekabiavimo situaciją 18–25 metų kaip tyrimo metodą naudodamos šio amžiaus grupės respondentų apklausa. Pagal pačių sudarytą 20 klausimų anketą jos apklausė 164 Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto, Vilniaus universiteto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos jaunuolius. Tyrimo atskleidė nemažai informacijos apie seksualinės prievartos ir priekabiavimo priežastis, seksualinės prievartos poveikį jaunuolių savijautai, prievartos ir priekabiavimo stereotipus, atspindinčius nebrandų požiūrį į konkrečius prievartos atvejus. Paaiškėjo, kad dalis jaunuolių neturi reikiamo supratimo, kaip elgtis prievartos situacijose ir po prievartos atvejo. 89 proc. jaunuolių sutinka, kad ši tema yra labai svarbi. Net 42 proc. apklaustųjų nežino, kaip elgtis seksualinės prievartos ir seksualinio priekabiavimo atvejais. 87 proc. respondentų nesikreipė pagalbos patyrę seksualinę prievartą ar seksualinį priekabiavimą. Tokie skaičiai, net ir esant nedidelei tyrimo imčiai, akivaizdžiai patvirtina gimnazisčių keltą hipotezę, kad seksualinės prievartos ir priekabiavimo prevencija  būtina ten, kur jaunuoliams yra palanki aplinka, ir tada, kai jie dar neturi neigiamų su savo seksualumu susijusių patirčių.

Psichologė Vidutė Ališauskaitė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos