Priėmimas į gimnaziją

Skelbiame priimtų mokytis 2022–2023 m. m. į pirmą klasę su meniniu (dailės) ugdymu

 

 

Gerb. būsimų pirmokų tėvai,

informuojame, kad atranka į meninio ugdymo (dailės) klasę vyks birželio 14 d., 10.00 val. Trukmė 60 min.

Atrankoje dalyvauja kandidatai, kurių tėvai patvirtino kvietimą mokytis Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje.

Vaikai turi atsinešti A3 piešimo popieriaus lapą, paprastą pieštuką, guašo dažus, 3-4 skirtingų dydžių teptukus, klijuotę stalui apdengti, indelį vandeniui, paletę.

Priėmimo komisija

 

Skelbiame mokinių, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. kviečiamų mokytis Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje, sąrašą į atsilaisvinusias vietas.

 

Skelbiame mokinių, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. kviečiamų mokytis Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje, sąrašus:

Sąrašuose mokinio ieškoti pagal asmeninį el. registracijos MOK kodą.

Pasirinkimą mokytis Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje prašome patvirtinti elektroninėje priėmimo sistemoje (www.svietimas.vilnius.lt).

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Mokinių priėmimo į mokyklas proceso automatizavimas“.

Siekiama sukurti automatizuotą mokinių priėmimo sistemos funkcionalumą, kuris pagerintų mokinių priėmimo procesus į bendrojo ugdymo įstaigas. Šiuo metu priskyrimo į mokyklas procesas tik dalinai automatizuotas ir reikalauja daug žmogiškųjų išteklių bei laiko sąnaudų, todėl automatizavus daugiau procesų, darbas būtų atliktas greičiau ir efektyviau.

Norėdami įvertinti šiuo metu naudojamos mokinių priėmimo sistemos trūkumus bei atsižvelgti į vartotojų poreikius, prašome išreikšti savo nuomonę apklausoje, tam kad pagerinti esamą el. prašymų teikimo sistemą.

APKLAUSOS NUORODA:

https://forms.gle/ccCn2Zw7SZ5Rd8uKA

Apklausą užpildyti bus galima  iki š. m. gegužės 16 d

 

Informacija pretenduojantiesiems 2022–2023 m. m. mokytis Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje

Motyvacijos mokytis klasikinėje gimnazijoje įvertinimas vyks:

 • balandžio 28 d. 15 val. į 1 klasę. Reikia atsinešti paprastą pieštuką.
 • balandžio 29 d. 15 val. į 5 klasę ir I gimnazijos klasę. Reikia atsinešti rašiklį.

Kad vaikai galėtų dalyvauti įvertinime, būtinas raštiškas tėvų sutikimas. Jį pasirašyti bus galima atvykus į įvertinimą prieš 30-40 min.

Priėmimo komisijos darbo metu nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d. pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • į 1 klasę – priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo(-ų) rekomendaciją;
 • į 5 klasę ir I gimnazijos klasę – mokymo įstaigos patvirtintus I pusmečio arba I –II trimestrų rezultatus ir mokomųjų dalykų įvertinimus, gautus iki gegužės 10 d.

Dokumentus siųsti el.paštu kulvietis.priemimas@gmail.com

Priėmimo komisija

 

Gerbiamieji tėveliai,

informuojame, kad prašymų priėmimo mokytis į Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinę gimnaziją 2022–2023 m. m. registracija elektroninėje savivaldybės sistemoje vykdoma nuo kovo 1 dienos iki kovo 31  dienos.

Prašymus galima pateikti puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/

Gimnazijoje besimokantys mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmą dalį (8 klasę) ir pageidaujantys tęsti mokymąsi Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje pagal aukštesnio lygio   programą, laisvos formos prašymą pateikia gimnazijos direktoriui (per e. sistemą prašymų pildyti nereikia).

Priėmimas į gimnaziją Dydis
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje 2022–2023 m. m. įvertinimo tvarka 832.39 KB
Įsakymas dėl mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje 2022–2023 m. m. įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 211.91 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 236.55 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafikas 201.75 KB
ĮSAKYMAS DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES PROGRAMAS, SAVITOS PEDAGOGINĖS SISTEMOS ELEMENTUS PRIĖMIMO TVARKOMS 196.65 KB
Registracija į Vilniaus mokyklas 2022 (plakatas) 354.38 KB
Daiktai, kuriuos privalo turėti pirmokas 28.39 KB
Prašymas į 1 klasę 14.11 KB
Prašymas į 5 klasę (Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos 4 klasių mokiniams) 13.81 KB
Prašymas į I gimnazijos klasę (Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos 8 klasių mokiniams) 16.07 KB
Prašymas visos dienos mokyklos grupės lankymo 270.16 KB

 

 

Atnaujinta: 2022-06-20
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
6. 13:00 - 13.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13:00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Atkurtai Lietuvai 100
Sveika mokykla