Projektai

 

Programa

Tikslas

Dalyviai

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA (OPKUS)

 

Olweus programa vykdoma bendrojo ugdymo mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Šios programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija/olweus-patyciu-prevencijos-programa/olweus-programos-kokybes-uztikrinimo-sistema-opkus/

 

Patyčių prevencijos programa „Olweus“

 

Gimnazijos bendruomenė.

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCINĖ PROGRAMA „SAVO KELIU“

 

Įgalinti mokyklos bendruomenes mažinti mokinių psichoaktyvių medžiagų riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi.

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija/psichoaktyviuju-medziagu-vartojimo-prevencine-programa-savo-keliu/

Gimnazijos bendruomenė.

TARPTAUTINĖ EMOCIJŲ IR ELGESIO PROBLEMŲ PREVENCIJOS PROGRAMA „OBUOLIO DRAUGAI“

Programa padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko kalbėti apie jausmus, išklausyti, susidraugauti, išsaugoti draugystę. Moko nebijoti kreiptis pagalbos, spręsti konfliktus ir pan.

https://www.vaikolabui.lt/obuolio-draugai/

Antrų klasių mokiniai.

Darni mokykla 2022

Sutelkti mokyklos bendruomenes Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimui;

Programa siekia paskatinti jaunus žmonės mokyklose imtis iniciatyvos, ugdyti darnios gyvensenos įpročius bei šviesti žmones apie tvarius, aplinkai ir visuomenei vertingus pasirinkimus.

https://svjc.lt/darni-mokykla-20222023/

 

Gimnazijos bendruomenė

 

2020-2022 sveikatinimo veiklos

Eilės nr.

Vykdytas projektas/programa

Data

Tikslas

Rezultatai

Pastabos

 1.  

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatinimo programų konkursas. Programa Mens sana in corpore sano (Sveikame kūne sveika siela)

2021.10-12

Gauti sveikatą stiprinančios mokyklos statusą, stiprinant mokinių sveikatą ir ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.

 

2021 m. gruodį gimnazija pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla.

http://www.smlpc.lt/index.php?lang=1&sid=111

Statusas gautas 5 m., programa įgyvendinama nuo 2022 m. sausio mėn.

 1.  

Islandijos socialinių tyrimų ir analizės centro, Vilniaus m. savivaldybės ir Vilniaus visuomenės sveikatos biuro Vilnius sveikiau jaunimo gyvensenos tyrimas.

2020 m., 2022 m.

Tyrimo tikslas – įvertinti tabako, alkoholio ar narkotikų vartojimo paplitimą tarp jaunimo, jaunimo emocinę sveikatą, santykį su tėvais, mokytojais, bendraamžiais, įsitraukimą į popamokinę veiklą. 

 

http://www.vilniussveikiau.lt/wp-content/uploads/2021/12/Planet-youth-modelis.pdf

Apie tyrimą tinklapyje yra paskelbta

 1.  

Lietuvos medicinos studentų asociacija projektas „Imunitete, gelbėk!”

2022-12-01

Supažindinti mokinius su organizmo apsaugos sistema, gerinti žinias apie imunoprofilaktiką.

 

Gimnazijos devintokai išklausė paskaitą žmogaus imuninę sistemą ir imunoprofilaktiką.

 

 1.  

VšĮ Šeškinės poliklinikos Jaunimo sveikatos kabineto lytinio ugdymo projektas „Vyrų lytinės sveikatos problemos“.

2022-11-30

Vaikinų lytinis ugdymas, lytiškai plintančių ligų profilaktika, socialiai atsakingo elgesio skatinimas.

 

Mokiniai gavo žinių iš gydytojo urologo apie vyrų lytinę sveikatą, jos saugojimą, lytiškai plintančių ligų paplitimo pavojų.

 

 1.  

Gimnazijos mokinių tarybos projektas „Laikas jausti...“

2021 m.-...

Palankaus emocinio mikroklimato gimnazijoje kūrimas, teigiamų emocijų ir mokymosi motyvacijos skatinimas. Psichinės sveikatos gerinimas.

Projektas tęsiamas. Eksponuojami mokinių darbai, pamąstymai emocijų, jausmų išraiškos piešiniuose, eskizuose ir pan. Organizuojami įvairūs renginiai ir akcijos teigiamų emocijų ir palankaus mikroklimato kūrimo skatinimui.

 

 1.  

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro Vilnius sveikiau ir Všį „Psichikos sveikatos perspektyvos“ projektas „Atverk paguodos skrynelę“

2020 m. gruodis , 2022 m. gruodis

Psichikos sveikatos stiprinimas, emocinio intelekto stiprinimas.

Mokiniai mokomi pažinti savo emocijas, jausmus, užjausti artimą. Mokosi atpažinti ir išgyventi sunkias emocijas.

 

 

 

Atnaujinta: 2022-12-07
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
8. 14.50 - 15.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13:00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Atkurtai Lietuvai 100
Sveika mokykla