Neformalusis švietimas

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas valstybės finansuojamų būrelių veiklos tvarkaraštis 2022–2023  m. m.

Nematote visos lentelės? Spauskite ant tvarkaraščio ir naudokitės klaviatūros mygtuku "dešinėn" arba slinkite su pirštu, jei naudojate mobilų telefoną.

Eil. Nr.

Neformaliojo švietimo programos mokytojas, kvalifikacija

Neformaliojo švietimo programos pavadinimas

Užsiėmimų laikas, vieta

     

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.

Rima Akelienė
Muzikos mokytoja metodininkė
Jaunučių choras  

13.55–15.35
1-4 kl.
Muzikos 2 kab.


13.55–14.40
1-4 kl.
Muzikos 2 kab.
 
   

2.

Rima Akelienė
Muzikos mokytoja metodininkė
Jaunių choras 13.55–15.35
5-8 kl.
Muzikos 2 kab.
  14.50–15.35 5-8 kl.
Muzikos 2 kab.
   

3.

Valdas Babaliauskas
Neformaliojo švietimo mokytojas

Kūrybinė laboratorija „Video filmų ir TV kūrimas“

 

15.00–17.30
5-8 kl.
Lietuvių 1 kab.

 

 

 

4.

Onutė Bacvinkienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Knygų bičiuliai

 

 

 

13.00–14.30
 4 kl.
4d, Biblioteka

 

5.

Neringa Budrytė
Pradinio ugdymo mokytoja 
Studija „1, 2, 3“

 

13.00–13.45
3 kl.

3ad

 

13.00–13.45
3 kl.

3ad

 

6.

Alvydas Jegelevičius
Neformaliojo švietimo mokytojas

Dainuojamosios poezijos studija

 

15.00–17.30
9-10 kl.
Aktų salė

 

15.00–16.30
11-12 kl.
Aktų salė

 

7.

Romualdas Kazlauskas
Neformaliojo švietimo mokytojas

Jaunųjų ugniagesių būrelis

 

 

13.55–15.35
1-4 kl.
Anglų 8 kab.

 

 

13.55–15.35
1-4 kl.
Anglų 8 kab.

 

8.

Liudmila Leonavičienė
Rusų kalbos mokytoja metodininkė

Gabių mokinių ugdymas

 

14.50–15.35
5-8 kl.
Rusų–anglų 4 kab.

 

 

 

9.

Stasys Lukauskas
Muzikos mokytojas metodininkas

Liaudies instrumentų ansamblis

13.55-16.35
Muzikos 1 kab.

 

13.55-16.35
Muzikos 1 kab.

 

13.55-16.35
Muzikos 1 kab.

10.

Asta Mozurienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Technologinė kūryba

 

 

14.10–14.45
2 kl. IT (pradinis)
15.15–16.00
2 kl.
IT 1 kab.

 

 

11.

Daliutė Paškauskaitė

Jaunųjų ambasadorių akademija

15.55–16.35
Istorijos kab.

 

 

 

14.50–16.35
Istorijos kab.

12.

Rūta Ratkevičienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Etnokultūros studija

 

14.50–15.35
5-8 kl.
Lietuvių 2 kab.

14.50–15.35
5-8 kl.
Lietuvių 2 kab.

14.50–15.35
5-8 kl.
Lietuvių 2 kab.

 

13.

Dainius Saulėnas
Fizinio ugdymo mokytojas

Futbolo būrelis

 

 

 

 

16.10–16.55
Sporto salė

14.

Mindaugas Tiškus
Fizinio ugdymo mokytojas

Krepšinio būrelis

17.30–19.00
9-12 kl.
Sporto salė 

 

 

 

 

 

14.40–16.10
1-4 kl.
Sporto salė

15.

Irena Visockienė
Muzikos mokytoja metodininkė

Berniukų choras „Rytas“

 

14.50–15.35
11-12 kl.
Muzikos 1 kab.

 

14.50–15.35
Muzikos 1 kab.

 

16.

Sigitas Žukauskas
Vyresnysis tikybos mokytojas

Ateitininkų būrelis

 

14.50–15.35
5-8 kl.
Skaitykla

 

 

 

17.

Sigitas Žukauskas
Vyresnysis tikybos mokytojas

Krikščioniškos muzikos vokalinis ansamblis

13.55–14.40
5-8 kl.
Skaitykla

13.55–14.40
5-8 kl.
Skaitykla

 

 

 

Valstybės nefinansuojami būreliai, veikiantys gimanzijoje 2022–2023 m. m.

Nematote visos lentelės? Spauskite ant tvarkaraščio ir naudokitės klaviatūros mygtuku "dešinėn" arba slinkite su pirštu, jei naudojate mobilų telefoną.

Eil. Nr.

Būrelis

Kontaktai

Užsiėmimų laikas, vieta

     

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.

Keramikos studija

+370 683 00340

 

14.00–15.30
4ad

 

 

 

2.

Gitaros būrelis

+370 670 10087

 

 

 

15.00–16.00
Muzikos 1 kab.

14.00–15.00
Muzikos 1 kab.

3.

Vilniaus krepšinio akademija

info@vilniauska.lt
+370 679 50540

15.45–16.30
Sporto salė

 

15.45–16.30
Sporto salė

 

 

4.

Vilniaus krepšinio mokykla

+370 618 09587

 

15.45–17.00
Sporto salė

 

15.45–17.00
Sporto salė

17.00–20.00
Sporto salė

5.

Karate mokykla „Budora“

+370 672 08029

17.00–18.00
Mažoji sporto salė

 

16.00–17.00
Mažoji sporto salė

 

 

6.

Vilniaus futbolo mokykla „Fortūna“

+370 600 35184

16.00–18.30
Stadionas

16.00–18.30
Stadionas

16.00–18.30
Stadionas

16..00–18.30
Stadionas

16.00–18.30
Stadionas

7.

Šokių studija „Papartėlis“

b.akelaitiene@gmail.com
+370 659 78984

13.30–16.00
Choreografijos kab.

14.00–15.00
Choreografijos kab.

14.00–16.0
Choreografijos kab.

14.00–15.00
Choreografijos kab.

 

8.

Robotikos akademija info@robotikosakademija.lt
(8 5) 252 5713
        13.50–18.30
Lietuvių 2, 3, 4 kab.  

9.

Robotikos studija

+37064901230

 

15.00–18.00
Lietuvių 3 kab.

 

 

 

10.

Lietuvos šachmatų mokykla

+370 657 29557

 

14.00–15.00
Lietuvių 3 kab.

 

 

 

11. Sporto ABC +37067982020       17.00-18.00
Mažoji sporto  salė
 
12. VŠĮ kultūros ir sporto projektai
„Badmintono treniruotės vyresnių
 klasių mokiniams ir jų tėvams“
Virus@badmintonvir.us
+370 631 66890
19.00–20.30
Sporto salė
 
  19.00–20.30
Sporto salė
   
13. Detektyvų klubas +37069943469     16.00–17.30
Lietuvių 1 kab.
   

14.

Koncertinė gimnastika

+370 611 27979

 

 

 

17.00–18.30
Mažoji sporto salė

 

17.00–18.30
Mažoji sporto salė