PROJEKTAS ANTIKOS AIDAI MOKOMUOSIUOSE DALYKUOSE

  • Paskelbta: 2021-03-04
  • Kategorija: Renginiai

Projekto ANTIKOS AIDAI MOKOMUOSIUOSE DALYKUOSE tikslas – formuoti mokinių visuminį kalbų, mokslo sričių, kultūros apraiškų raidos suvokimą.

Aštuntokai dalyvavo trijų mokomųjų dalykų projektinėje veikloje: lietuvių kalbos ir literatūros, lotynų kalbos ir dailės pamokose. Per literatūros pamokas perskaitę Kazio Borutos romaną „Baltaragio malūnas“ iliustravo pasirinktą kūrinio epizodą ir turėjo argumentuotai pagrįsti savo darbo pasirinkimą. Per dailės pamokas mokiniai, pasirinkę grafinę raišką bei meninį šriftą, kūrė savitas iliustracijų kompozicijas, kurios atspindi „Baltaragio malūno“ ištraukos turinį. Atlikdami užduotį aštuntokai pritaikė individualius dailės raiškos ir pažinimo gebėjimus bei įgūdžius ir įvairiomis raiškos priemonėmis – linijomis, spalvomis, formų plastika, proporcijomis, masteliu, ritmika – kūrė organiškai vientisą, harmoningą literatūros  kūrinio ištraukos  – iliustracijos visumą. Ją  perteikė kurdami išraiškingą kompoziciją, tikslingai taikydami įvairias kompozicijos raiškos priemones: linijas, dėmes, faktūras, spalvą, šviesotamsą bei perspektyvos vaizdavimo dėsnius. Mokiniai savarankiškai, tikslingai ir kūrybingai atsirinko kūrybai reikalingus motyvus bei plastines idėjas. Siūlė savarankiškas idėjas ir sumanymus, tikslingai siekė juos įgyvendinti. Teorinės žinios buvo derinamos su praktiniais įgūdžiais, taip pat pamokose buvo siekiama, kad mokinys justų pasitenkinimą savo darbo rezultatais. Mokiniai skatinti dirbti savarankiškai, eskizuojant buvo raginami ieškoti savito braižo, mokytis įsivertinti ir vertinti kitų atliktus darbus. Aštuntokai mokėsi suprasti, kuo piešimo patirtis naudinga, kuriuose mokymuosiuose dalykuose ji gali būti sėkmingai taikoma. Kūrybinio proceso metu stengtasi išbandyti įvairias technikas, medžiagas, projekto pabaigoje reikėjo pateikti išbaigtą ir originalų kūrybinį rezultatą. Per lotynų kalbos pamokas aštuntokai pakartojo romėniškų skaičių rašybą.

Projekto veikloje taikytos siejamosios (aiškinamosios) strategijos: aštuntokai atkreipę dėmesį į pasirinktą ištrauką stengėsi nupiešti ryškiausią vaizdinį, pasinaudojo anksčiau įgytomis žiniomis ir patirtimi. Sisteminamosios strategijos padėjo mokiniams išskirti svarbią informaciją, susieti mokomuosius dalykus į visumą. Visais laikais žinojimas apie krašto praeitį ir kultūrą stiprina žmogų ir parodo, kokių galimybių turi žmogus. Taigi visa veikla pamokose buvo nukreipta į pagrindinį projekto tikslą, ieškota formų, kad aštuntokai sąmoningai mokytųsi ir nebijotų įvairesnių teksto raiškos būdų.

Projekto veikloje atsiskleidė mokinių kūrybiniai sugebėjimai, aštuntokai patobulino pažinimo ir kūrybingumo kompetencijas.

Projekto metu atliktus darbus gimnazijos bendruomenei pristatome virtualioje parodoje. Mokslo metų pabaigoje kiekviena klasė pristatys sukurtą piešinių knygą.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos