CIVILINĖS SAUGOS MOKOMOSIOS EVAKUAVIMO PRATYBOS

  • Paskelbta: 2023-01-23
  • Kategorija: Renginiai

2023 m. sausio 20 d., per 5 pamoką, vyko žmonių evakuavimo iš gimnazijos pastato pratybos. Pratybų tikslas – tobulinti evakuavimosi įgūdžius ekstremalių situacijų atveju. Evakuavimo pratybų vadovė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių, Rimanta Baronienė; pratybų koordinatorius – civilinės saugos specialistas Romualdas Kazlauskas.
Pratybų dieną kiekvienas pamoką vedantis mokytojas sutikrino tą dieną klasėje esančius mokinius, užsirašė duomenis ir papildomai instruktavo mokinius, kaip jie turės elgtis išgirdę pavojaus signalą bei visos evakuacijos metu. Koridoriuose, laiptinėse ir ant durų evakuaciniuose išėjimuose evakuacijos kryptį nurodantys ženklai rodė, kur pasirinkti saugų evakuacijos maršrutą ir išvesti mokinius į gimnazijos stadioną. Klasės rinkosi prie numatytos rinkimosi vietos. Prie stadiono yra mobilieji nameliai, moduliniai pagalbiniai statiniai, jie skirti būtent civilinei saugai stiprinti. Juose vyko civilinės saugos pratybų dalyvių registracija. Pratybų metu iš gimnazijos pastato buvo evakuota 903 mokiniai (44 klasės).
Stebėtojų funkcijas vykdė gimnazijos mokinių tarybos nariai, istorijos mokytoja metodininkė Daliutė Paškauskaitė, socialinė pedagogė Gintarė Bartašienė.
Gavę pratybų vadovo nurodymą, kad pratybos baigtos ir galima grįžti į gimnaziją, mokytojai su mokiniais grįžo į klases tęsti ugdymo proceso. 
Žmonių evakuavimo iš gimnazijos pastato pratybos vyko pagal numatytą planą. Dalyviai pasisėmė civilinės saugos pratybų patirties. 

Informaciją parengė Violeta Juodelienė 
 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos