RANKRAŠTINĖS KNYGOS PUSLAPIO MAKETAS

  • Paskelbta: 2022-04-11
  • Kategorija: Renginiai

Gimnazijos aštuntokai dalyvavo dviejų mokomųjų dalykų (antikos kultūros ir dailės) projektinėje veikloje. Projekto Rankraštinės knygos puslapio maketas tikslas – formuoti mokinių visuminį kalbų, mokslo sričių, kultūros apraiškų raidos suvokimą.

Per antikos kultūros pamokas mokiniai perskaitę bei išnagrinėję graikų mitus „Sizifas“ ir „Prometėjas“, pasirinkę grafinę raišką bei meninį šriftą, kūrė savitas iliustracijų kompozicijas, kurios atspindi pasirinkto mito ištraukos turinį. Projekto užduotyje pritaikė individualius dailės raiškos ir pažinimo gebėjimus bei įgūdžius. Įvairiomis raiškos priemonėmis – linijomis, spalvomis, formų plastika, proporcijomis, masteliu, ritmika – buvo kuriama organiškai vientisa, harmoninga antikinio  kūrinio, ištraukos-iliustracijos visuma. Mokiniai savarankiškai ir tikslingai atsirinko kūrybai reikalingus motyvus bei plastines idėjas, tikslingai siekė jas įgyvendinti. Teorinės žinios buvo derinamos su praktiniais įgūdžiais. Mokiniai buvo skatinami dirbti savarankiškai, eskizuojant ieškoti savito braižo, mokytis įsivertinti savo ir kitų piešimo darbus. Mokiniai mokėsi suprasti, kuo piešimo patirtis naudinga, kuriuose mokymosi dalykuose ji gali būti sėkmingai taikoma. Veikloje taikytos siejamosios (aiškinamosios) strategijos: atkreipę dėmesį į pasirinktą ištrauką aštuntokai piešė ryškiausią vaizdinį, perteikdami savo patirtį. Sisteminamosios strategijos padėjo mokiniams išskirti svarbią informaciją, susieti mokomuosius dalykus į visumą. Visais laikais žinojimas apie krašto praeitį ir kultūrą stiprina žmogų ir parodo, kokios galimybės slypi žmoguje. Taigi visa veikla pamokose buvo nukreipta į projekto tikslą, ieškota formų, kad aštuntokai sąmoningai mokytųsi ir nebijotų įvairesnių teksto raiškos būdų.

Projekto metu atliktus darbus gimnazijos bendruomenei pristatome rekreacijos zonoje prie aktų salės.

Dailės vyresnioji dailės mokytoja Vilma Kaplanovskienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos