Neformalus švietimas

VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ BŪRELIŲ VEIKLOS TVARKARAŠTIS
2021–2022 m. m.

 

Eil.

Nr.

Neformaliojo švietimo programos mokytojas,

kvalifikacija

Neformaliojo švietimo programos pavadinimas

Užsiėmimų laikas, vieta

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.

Valdas Babaliauskas Neformaliojo švietimo mokytojas

Kūrybinė laboratorija „Video filmų ir TV kūrimas“

 

15.00–17.30

9–12 kl.

Lietuvių 1 kab.

 

15.00–16.30

9–12 kl.

Lietuvių 1 kab.

 

2.

Birutė Akelaitienė

Šokių mokytoja ekspertė

Šokių studija „Papartėlis“

 

15.30–16.30 9–12kl. Choreografijos kab.

 

15.30–16.30

9–12 kl. Choreografijos kab.

 

3.

Liudmila Leonavičienė

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

Gabių mokinių ugdymas

 

14.50–15.35 5–8 kl.

Rusų–anglų 4 kab.

14.50–15.35 5–8 kl.

Rusų–anglų 4 kab.

 

 

4.

Stasys Lukauskas

Muzikos mokytojas metodininkas

Liaudies instrumentų ansamblis

13.55–14.40 1–4 kl.

14.50–16.35 5–8 kl.

Muzikos 1 kab.

13.00–13.45 1–4 kl.

13.55–16.35 5–8 kl.

Muzikos 1 kab.

 

 

13.55–15.35 5–8 kl.

15.55–16.35 9–12 kl.

Muzikos 1 kab.

5.

Mindaugas Tiškus

Fizinio ugdymo mokytojas

Krepšinio būrelis

 17.30–19.00 9–12 kl.

Sporto salė 

 

 

 

 

 

15.30–16.15 1–4 kl.

16.15–17.00 9–12 kl.

Sporto salė

6.

Danutė Zabukienė

Neformaliojo švietimo muzikos mokytoja metodininkė

Jaunučių choras

13.55–15.35 1–4 kl.

Muzikos 2 kab.

 

 

 

13.00–14.40 1–4 kl

Muzikos 2 kab.

7.

Danutė Zabukienė

Neformaliojo švietimo muzikos mokytoja metodininkė

Jaunių choras

.

 

13.55–15.35 5–8 kl.

Muzikos 2 kab.

13.55–14.40

5–8 kl.

Muzikos 2 kab.

14.50–15.35 5–8 kl.

Muzikos 2 kab.

8.

Sigitas Žukauskas

Tikybos mokytojas

Ateitininkų būrelis

 

14.50–15.35 5–8 kl.

Skaitykla

 

 

 

9.

Onutė Bacvinkienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Knygų bičiuliai

 

 

 

13.00–14.30 3 kl.

3d, Biblioteka

 

10.

Asta Mozurienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Technologinė kūryba

15.00–15.45, 16.00–16.45  1 kl.

Informacinių technologijų kab.

 

 

 

 

 

 

VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMI BŪRELIAI, VEIKIANTYS GIMNAZIJOJE

2021–2022 m. m.

Eil.

Nr.

Būrelis

Kontaktai

Užsiėmimų laikas, vieta

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

  1.  

Keramikos studija

 

+37068300340

 

 

13.00–15.40

3ad

 

 

 

  1.  

Gitaros būrelis

+37067010087

 

 

 

15.00–16.00

Muzikos 1 kab.

13.45-14.30

Muzikos 1 kab.

  1.  

Vilniaus krepšinio akademija

info@vilniauska.lt

+370 679 50540

 

15.30–16.30
Sporto salė

spalio mėn.

 

 

15.30–16.30
Sporto salė

spalio mėn.

 

 

  1.  

Vilniaus krepšinio mokykla

+37062023085

 

16.00–17.30
Sporto salė

 

16.00–17.00
Sporto salė

17.00–20.00
Sporto salė

  1.  

Karate mokykla „Budora“

+37065592939

17.00–18.00

Mažoji sporto salė

 

16.00–17.00

Mažoji sporto salė

 

 

  1.  

Vilniaus futbolo mokykla „Fortūna“

dsaulenas@gmail.com

+370 600 35184

15.30–16.30

Sporto salė

(nuo lapkričio mėn.)

15.00–16.00

Stadionas (spalio mėn.)

15.30–16.30

Sporto salė

(nuo lapkričio mėn.)

 

15.00–16.00

Stadionas (spalio mėn.)

  1.  

Šokių studija „Papartėlis“

 

b.akelaitiene@gmail.com

+370 659 78984

14.00–15.00 Choreografijos kab.

 

Atnaujinta: 2021-10-25