PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ

Gerbiamieji tėveliai,

informuojame, kad prašymų priėmimo mokytis į Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinę gimnaziją 2023–2024 m. m. registracija elektroninėje savivaldybės sistemoje vykdoma nuo 2023 m. kovo 1 dienos iki kovo 31  dienos.

Šiemet 

Prašymus galima pateikti puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/

Motyvacijos mokytis klasikinėje gimnazijoje įvertinimas vyks:

  • balandžio 26 d. 15.00 val. į 1 klasę. Reikia atsinešti paprastą pieštuką.
  • balandžio 27 d. 15.00 val. į 5 klasę ir I gimnazijos klasę. Reikia atsinešti rašiklį.

Kad vaikai galėtų dalyvauti įvertinime, būtinas raštiškas tėvų sutikimas. Jį pasirašyti bus galima atvykus į įvertinimą prieš 30-40 min.

Priėmimo komisijos darbo metu nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. (Iki balandžio 30 d. dokumentų kopijas pristato pretendentai, kurie laikė motyvacijos mokytis patikrinimą. O iki birželio 30 d. dokumentų originalus pristato pretendentai, pakviesti mokytis ir patvirtinę mūsų  gimnazijos pasirinkimą e.sistemoje.) pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • į 1 klasę – priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo(-ų) rekomendaciją, patvirtintą priešmokyklinio ugdymo įstaigos vadovo parašu ir spaudu (kopija);
  • į 5 klasę ir I gimnazijos klasę – mokymo įstaigos patvirtintus I pusmečio arba I –II trimestrų rezultatus ir mokomųjų dalykų įvertinimus, gautus iki balandžio 30 d.

Dokumentus siųsti el.paštu kulvietis.priemimas@gmail.com

Skaityti daugiau...

Nepamirškite padėkoti autoriui