Eksternai

 

Kur bus laikomi VBE 2023 metais

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje

registruoti eksternai

 

Mokykliniai brandos egzaminai

Mokyklinis brandos egzaminas

Kandidatai

2023-06-05

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Vilniaus Fabijoniškių gimnazija

(P. Žadeikos g. 2, Vilnius)

Valstybiniai brandos egzaminai

Valstybinis brandos egzaminas

Kandidatai

2023-04-12
2023-04-14

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

 

Vilniaus Žemynos gimnazija

(Čiobiškio g. 16, Vilnius)

2023-04-13
2023-04-14

Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

 

Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija

(Aušros vartų g. 23, Vilnius)

2023-06-05

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Vilniaus Gabijos gimnazija

(Pašilaičių g. 13, Vilnius)

2023-06-07

Biologija

 

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija

(Lukiškių skg. 5, Vilnius)

2023-06-09

Užsienio kalba (anglų)

 

Vilniaus Žemynos gimnazija

(Čiobiškio g. 16, Vilnius)

2023-06-12

Geografija

 

Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija

(Gabijos g. 8, Vilnius)

2023-06-14

Matematika

 

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija

(S. Stanevičiaus g. 25, Vilnius)

2023-06-16

Informacinės technologijos

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija

(Dūkštų g. 30, Vilnius)

2023-06-19

Istorija

 

Vilniaus Maironio progimnazija

(Čiobiškio g. 1, Vilnius)

2023-06-21

Chemija

 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija

(Kalvarijų g. 87, Vilnius)

2023-06-23

Užsienio kalba (rusų)

 

Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija

(Aušros vartų g. 23, Vilnius)

2023-06-26

Fizika

 

Vilniaus Simono Konarskio gimnazija

(Statybininkų g. 5, Vilnius)

 

2022-09-02

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2022-2023 mokslo metais,  prašymus  nuotoliniu būdu nuo š. m. rugsėjo 15 d. iki š. m. lapkričio 24 d. gali pateikti bazinių mokyklų vadovams ir pasirinktus egzaminus laikys pagrindinėje sesijoje. Eksternai, nepateikę prašymo iki  š. m. lapkričio 24 d., gali teikti prašymą, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.   Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos – Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos –  direktoriui eksternas privalo pateikti:

   1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

   2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

   3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

      3.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio ugdymo išsilavinimo pripažinimo;

      3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

      3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

      3.4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

      3.5.  kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (eksternas sumoka 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą,  įmoka negrąžinama).

Įmoką galima buvo mokėti iki 2023 m. lapkričio 24 d.

 

Įmokos paskirtis – už egzaminus, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija – (būtina nurodyti mokyklos pavadinimą).

Nustatytos formos prašymą su parašu ir visus keturis dokumentus siųsti elektroniniu paštu rastine@kulviecio.vilnius.lm.lt

 

Eksternams Dydis
BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 701.71 KB
BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS 2022–2023 239.13 KB
PRAŠYMO FORMA BUVUSIEMS (EKSTERNAMS) MOKINIAMS 2022–2023 210.41 KB

Atnaujinta: 2023-05-25
  • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 10.55 - 11.40
  • 5. 12.05 - 12.50
  • 6. 13:00 - 13.45
  • 7. 13.55 - 14.40
  • 8. 14.50 - 15.35
Atkurtai Lietuvai 100
Sveika mokykla