Darbo užmokestis

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas

 

2021 metai

 

 

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 2022 metai

 

Direktorius

 

1

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2379

4

2404

       

Mokytojas

1435

81

1504

Pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, spec. pedagogas, soc. pedagogas )

1378

6

1542

       

Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas)

1772

2

1629

IT specialistas, techninių mokymo priemonių specialistas

1135

 4

1131

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

1

 

Vyr. buhalteris

 

1

 

Raštinės vedėjas, sekretorius – operatorius

1069

3

1058

Laborantas

475

3

483

Inžinierius – kompiuterininkas

 

1

 

Pastatų priežiūros darbininkai, valytojos, kiemsargiai, budėtojas, rūbininkas, sargai

662

19

804

     


 

Atnaujinta: 2023-01-11
  • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 10.55 - 11.40
  • 5. 12.05 - 12.50
  • 6. 13:00 - 13.45
  • 7. 13.55 - 14.40
  • 8. 14.50 - 15.35
Atkurtai Lietuvai 100
Sveika mokykla